De Alpha-cursus biedt een kennismaking met het christelijk geloof

Alpha Nijkerk

De Alpha-cursus

De Alpha-cursus biedt een kennismaking met het christelijk geloof. In 10 avonden en een zaterdag of weekend worden een aantal basisprincipes uitgelegd.
De cursus is ontstaan in een kerk in Londen. Inmiddels hebben meer dan anderhalf miljoen mensen in meer dan 100 landen deze Alpha cursus gevolgd. Overal zijn mensen enthousiast.

Wat is de Alpha-cursus?

Alle mensen die meer willen weten van het Christelijk geloof zijn welkom. Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige tijd hebben met elkaar. Pizza’s en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. Prettige tijd hebben met elkaar. Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om elkaar te helpen door te praten over eigen vragen. Alles wat u maar wilde weten over het Christelijk geloof.

Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of als te bedreigend wordt gezien.

Alpha weekend

Wat moet je je nou precies voorstellen bij “het Alpha weekend”? Ik zal proberen antwoord te geven op deze vraag, alhoewel ik er meteen bijzeg “als je het echt wilt weten dan moet je gewoon meegaan !” Het blijkt in de praktijk namelijk vaak moeilijk om goed uit te leggen hoe zo’n weekend is geweest. Maar daar kom ik straks nog even op terug…..

Ergens halverwege de Alpha cursus, meestal na de vijfde avond, gaan we met z’n allen er even tussenuit. In ons geval wil dat zeggen dat we van vrijdagavond 19.00u tot de volgende avond 19.00u “onder de pannen” zijn. Verschillende keren waren dat de pannen van “Het Witte Huis” inVoorthuizen, een hele leuke locatie !

In het weekend staat het thema “de Heilige Geest” centraal. Drie keer wordt hier wat over verteld en twee keer wordt er in de ondertussen gevormde gespreksgroepjes over doorgepraat met elkaar. Die drie onderwerpen zijn :”Wie is de Heilige Geest?”, “Wat doet de Heilige Geest?” en “Hoe kan ik vervuld worden door de Heilige Geest?”. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid voor ontspanning, samen eten, koffiedrinken enz.

Het Alpha weekend is een bijzonder onderdeel van de cursus, waar veel deelnemers (en het team) enthousiast over zijn. Het bindt vaak erg samen als je op deze manier langere tijd achter elkaar samen optrekt. Je hebt de tijd om elkaar beter te leren kennen en de rust om dingen die er gezegd worden op je in te laten werken.

In het weekend heerst vaak een vertrouwde, open sfeer, waardoor iedereen zichzelf kan zijn. Dat is heel belangrijk, juist omdat er onderwerpen worden besproken die best “dichtbij” kunnen komen. Eerder zei ik al dat het best moeilijk is om uit te leggen hoe zo’n weekend is. Dat komt voornamelijk doordat je dingen als “sfeer” , “openheid” e.d. zo moeilijk kunt omschrijven, daar moet je gewoon bij zijn!  

Enkele ervaringen

Afgelopen maanden mochten we weer de Alphacursus houden. Het was een cursus waarin we hebben ervaren hoe God door zijn Geest in ons werkt en voor ons zorgt. Voor veel cursisten was de cursus een ‘nieuwe’ ervaring in het geloof. De cursus heeft een basis gelegd of vernieuwd in het geloofsleven van veel van de deelnemers. Graag willen we op deze pagina de ervaringen weergeven van enkele deelnemers:

Karin

Toen de dochter van Karin op een missiereis ging, begon er bij haar wat te kriebelen. Ze las de enthousiaste blogs van haar dochter en bewonderde haar rotsvaste vertrouwen in God. ‘Eigenlijk werd ik er onrustig van’, zegt ze, ‘het deed wel iets met mij.’ Dat maakte dat ze op zoek ging naar een manier om ‘het zaadje van het geloof, dat in haar jeugd was geplant, verder te laten groeien. ‘ Ze zocht op internet en stuitte op de website van de Fontein, een PKN-gemeente in Nijkerk. Daar werd aangekondigd dat er een nieuwe Alpha-cursus zou gaan starten. Toevallig? ‘Nee,’ zegt Karin, ‘het was voor mij een duidelijk antwoord op de vraag hoe ik nu verder moest.’ ‘Ik had geen verwachtingen toen ik naar de cursus kwam,’ vertelt Karin verder. ’Alles wat te maken had met het onderwerp geloven was voor mij welkom. Ik ben heel open de cursus ingegaan.’ De sfeer op de Alpha-cursus ervoer Karin al direct de eerste avond als gezellig en warm. Tegelijkertijd voelde ze dat als ze de cursus zou gaan volgen, er iets blijvends in haar en voor haar zou veranderen. ‘Ik wist nog niet zeker of ik daar klaar voor was’, zegt ze. ‘Uiteindelijk heb ik de hele cursus gevolgd, ik was er blijkbaar aan toe.’

Haar mooiste ervaring was tijdens het weekend. ‘We zijn met alle cursisten een zaterdag en een zondag weggeweest naar een locatie in Hoenderloo.’ Daar in alle rust heeft de bijna voelbare aanwezigheid van de Heilige Geest diepe indruk op haar gemaakt. ‘Ik als nuchtere Nederlandse met Fries bloed kon me hier geen voorstelling van maken en dacht dat het mij niets zou doen…..’

‘Iedereen, maar dan ook iedereen is welkom bij God. Hij heeft de deur openstaan, maar jij moet de stap maken’, zegt Karin. Dat is echt iets wat haar is bijgebleven van de cursus. ‘God wil heel graag dat je hem zoekt, maar Hij zal je niet dwingen, de keuze is aan jou.’ Ze zou de cursus aan andere mensen zeker aanraden. Het was voor haar een mooie ervaring. Maar, beseft ze, dat is voor iedereen heel persoonlijk. Wat voor de één op het juiste moment komt, kan voor de ander nog helemaal niet prettig voelen. Het volgen van de cursus heeft Karin rust gegeven. ’Ik heb nu het gevoel dat geloven bij me hoort. Ik voel me er goed bij. Ik ben blij dat ik de cursus gedaan heb. Het is een goede basis voor het verder groeien van mijn geloof. Het zaadje geplant in mijn jeugd kon wel wat voeding gebruiken, zeg maar.‘

Kathelijne Kleinegris en Marja van Oost

Hallo,

Wij zijn Kathelijne en Marja. Ons is gevraagd een stukje te schrijven over onze ervaringen met de Alpha cursus.

Door mijn (Kathelijne) gesprek met mijn vriend en met mijn buurmeisje Marja, ben ik geïnteresseerd geraakt in het Christelijk geloof. Ik werd steeds nieuwsgieriger en ben uiteindelijk de Alpha cursus gaan volgen met Marja. Marja wilde mij graag ondersteunen bij deze cursus.

Voor Marja was het een zeer positieve ervaring. Zij is voor mij mee gegaan, en was in eerste instantie van mening dat de Alpha cursus bedoelt is voor “niet gelovigen”, maar heeft hier nu een andere mening over. Juist doordat de Alpha cursus ook door gemeenteleden werd gevolgd, kreeg zij een bepaald gevoel van saamhorigheid, en kon zij ook weer een heleboel dingen leren van haar medecursisten, gelovig of niet gelovig.

Voor mij persoonlijk zie ik het als volgt:

Ik ging erin als een “niet gelovige”, maar ben eruit gekomen als iemand die ervan overtuigd is dat God bestaat!! Ik lees de bijbel, bid iedere dag, en heb het gevoel “er niet meer alleen voor te staan”. Ik voel me fantastisch, net zoals Marja, en binnenkort ga ik samen met Marja, en haar vriend Robert de vervolg cursus volgen, zodat Robert en ik nog meer te weten zullen komen over het geloof, en Marja ook natuurlijk!

Alpha is leuk, interessant, emotioneel en lachen!!! Dus huiver niet, het is voor iedereen bestemd en doe gewoon een keer mee!!!!!

Met vriendelijke groeten,

Marja en Kathelijne

Wim Nieboer

Een hele ervaring

Aan de ene kant trok mij het wel, de alphacursus, maar aan de andere kant: Dat is toch niets voor een ervaren christen als ik. Ik kom al jaren in de kerk en weet precies waar het omgaat”. Gelukkig zijn er dan nog anderen die je kunnen stimuleren om toch deel te nemen (bedankt Anja en Inge). En…….  ik heb er geen moment spijt van gehad.

In het begin was ik redelijk afwachtend en afstandelijk. Voor mijzelf had ik een lekker abstracte en niet meetbare verwachting geformuleerd: verder groeien in geloof.

Terugkijkend weet ik dus ook niet goed of die verwachting ook uitgekomen is. Wel weet ik dat door het werk van God in anderen en in mijzelf ik dichter bij God ben komen te staan.

Laatst had ik een gesprek met een vriend van mij over de alphacursus. Alpha trok hem ook wel, maar volgens hem was hij er nog niet aan toe. Hij vond dat hij eerst zelf het geraamte van zijn geloofsbouwwerk op volle sterkte moest hebben voordat hij zich bloot kon geven en zich kwetsbaar op te stellen en zo met anderen te praten over zijn geloofsleven. Ik kon me hier wel wat bij voorstellen, als man ben je vaak toch rationeel ingesteld, liever een goede discussie over een tekst aangaan dan iets van jezelf geven.

Dus om bang van te worden? Kwetsbaar opstellen, jezelf geven en zo? In het begin misschien wel, maar als je merkt dat anderen met dezelfde vragen rond lopen en door toch iets van jezelf te laten zien, geeft dat al gauw een band. Maar belangrijker dan die band is dat gelijk de enige juiste basis wordt gelegd: het kruis op Golgotha. Het kruis waaraan Christus zijn verlossingswerk heeft volbracht

Door het volgen van de alphacursus wordt die basis (opnieuw) gelegd en je ‘geloofsconstructie’ opgebouwd of verstevigd. Dat maakt alpha zo uniek en zo goed bruikbaar. De basis van je geloof wordt versterkt of verder afgebouwd. 

Als de basis er eenmaal ligt: Jezus Christus en Zijn werk voor ons, God de Vader, de Heilige Geest, wordt de constructie verder verstevigd. Dit laatste door onderwerpen als: waarom de bijbel geloven, waarom de bijbel lezen, en het hoe en waarom van het bidden, de leiding van God in je leven, de kerk, etc.

Je wordt met je neus op de feiten gedrukt, wat is nu de essentie? Waar gaat het nu eigenlijk om? Hoe sta ik tegenover God? Hoe en waneer lees ik de bijbel en bid ik? Wat doe ik met mijn geloof? Hele wezenlijke vragen die heus niet allemaal beantwoord worden, maar die wel weer in het juiste perspectief geplaatst worden.

Door met mijn vragen naar God te gaan er met anderen in een open sfeer er over te praten heeft mij dicht bij God gebracht. Ik zal niet proberen u te overtuigen, maar ik hoop wel dat u in dit stuk een getuigen ziet van wat God met mij gedaan heeft.

Wim Nieboer

Cursus data

In Nijkerk wordt de AlphaCursus door drie christelijke gemeentes gegeven, nl. De Hervormde gemeente ‘De Fontein’, De Evangelische Gemeente ‘De Ark’ en de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). In Nijkerkveen verzorgt de Hervormde Kerk samen met de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen de Alpha-cursus.
Evangelische Gemeente ‘De Ark’

27 januari 2015

Dinsdagavond

Gasthuisstraat 6 “Het Pandje”

Contactpersoon:
Hervormde gemeente ‘De Fontein’

27 januari 2015

Dinsdagavond

Gasthuisstraat 6 “Het Pandje”

Contactpersoon:

Gereformeerde Kerk (vrijg.)

27 januari 2015

Dinsdagavond

Gasthuisstraat 6 “Het Pandje”

Contactpersoon:

Youth Alpha (Ark & De Fontein), datum 2015 is nog niet bekend, Alwin van de Ham, 06 – 48 06 73 26

Ochtend Alpha (in De Huiskamer achter Zeeman), nog niet bekend, Inge Mol, 033 – 245 67 86

Alpha Nijkerkerveen, nog niet bekend, Suzanne Bremer, 033 – 844 24 64

Behalve de Alphacursus is er in Nijkerk nog een mogelijkheid om kennis te maken met het christelijk geloof. Namelijk de Emmaus cursus. Meer weten? Laat hier een bericht achter.

Wil je iets kwijt aan de webmaster van deze site? Mail het naar: Gerben

Sluit Menu