De Alpha-cursus biedt een kennismaking met het christelijk geloof

Alpha Nijkerk

De Alpha-cursus

De Alpha-cursus biedt een kennismaking met het christelijk geloof. In 10 avonden en een zaterdag of weekend worden een aantal basisprincipes uitgelegd.
De cursus is ontstaan in een kerk in Londen. Inmiddels hebben meer dan anderhalf miljoen mensen in meer dan 100 landen deze Alpha cursus gevolgd. Overal zijn mensen enthousiast.

Waarom Alpha: kijk ook hier eens!

Wat is de Alpha-cursus?

Alle mensen die meer willen weten van het christelijk geloof zijn welkom. Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige tijd hebben met elkaar. Pizza’s en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. Prettige tijd hebben met elkaar. Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om elkaar te helpen door te praten over eigen vragen. Alles wat u maar wilde weten over het christelijk geloof.

Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of als te bedreigend wordt gezien.

Alpha weekend

Wat moet je je nou precies voorstellen bij “het Alpha weekend”? Ik zal proberen antwoord te geven op deze vraag, alhoewel ik er meteen bijzeg “als je het echt wilt weten dan moet je gewoon meegaan !” Het blijkt in de praktijk namelijk vaak moeilijk om goed uit te leggen hoe zo’n weekend is geweest. Maar daar kom ik straks nog even op terug…..

Ergens halverwege de Alpha cursus, meestal na de vijfde avond, gaan we met z’n allen er even tussenuit. In ons geval wil dat zeggen dat we van vrijdagavond 19.00u tot de volgende avond 19.00u “onder de pannen” zijn. Verschillende keren waren dat de pannen van “Het Witte Huis” inVoorthuizen, een hele leuke locatie !

In het weekend staat het thema “de Heilige Geest” centraal. Drie keer wordt hier wat over verteld en twee keer wordt er in de ondertussen gevormde gespreksgroepjes over doorgepraat met elkaar. Die drie onderwerpen zijn :”Wie is de Heilige Geest?”, “Wat doet de Heilige Geest?” en “Hoe kan ik vervuld worden door de Heilige Geest?”. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid voor ontspanning, samen eten, koffiedrinken enz.

Het Alpha weekend is een bijzonder onderdeel van de cursus, waar veel deelnemers (en het team) enthousiast over zijn. Het bindt vaak erg samen als je op deze manier langere tijd achter elkaar samen optrekt. Je hebt de tijd om elkaar beter te leren kennen en de rust om dingen die er gezegd worden op je in te laten werken.

In het weekend heerst vaak een vertrouwde, open sfeer, waardoor iedereen zichzelf kan zijn. Dat is heel belangrijk, juist omdat er onderwerpen worden besproken die best “dichtbij” kunnen komen. Eerder zei ik al dat het best moeilijk is om uit te leggen hoe zo’n weekend is. Dat komt voornamelijk doordat je dingen als “sfeer” , “openheid” e.d. zo moeilijk kunt omschrijven, daar moet je gewoon bij zijn!  

Enkele ervaringen

Afgelopen maanden mochten we weer de Alphacursus houden. Het was een cursus waarin we hebben ervaren hoe God door zijn Geest in ons werkt en voor ons zorgt. Voor veel cursisten was de cursus een ‘nieuwe’ ervaring in het geloof. De cursus heeft een basis gelegd of vernieuwd in het geloofsleven van veel van de deelnemers. Graag willen we op deze pagina de ervaringen weergeven van enkele deelnemers:

Karin

Toen de dochter van Karin op een missiereis ging, begon er bij haar wat te kriebelen. Ze las de enthousiaste blogs van haar dochter en bewonderde haar rotsvaste vertrouwen in God. ‘Eigenlijk werd ik er onrustig van’, zegt ze, ‘het deed wel iets met mij.’ Dat maakte dat ze op zoek ging naar een manier om ‘het zaadje van het geloof, dat in haar jeugd was geplant, verder te laten groeien. ‘ Ze zocht op internet en stuitte op de website van de Fontein, een PKN-gemeente in Nijkerk. Daar werd aangekondigd dat er een nieuwe Alpha-cursus zou gaan starten. Toevallig? ‘Nee,’ zegt Karin, ‘het was voor mij een duidelijk antwoord op de vraag hoe ik nu verder moest.’ ‘Ik had geen verwachtingen toen ik naar de cursus kwam,’ vertelt Karin verder. ’Alles wat te maken had met het onderwerp geloven was voor mij welkom. Ik ben heel open de cursus ingegaan.’ De sfeer op de Alpha-cursus ervoer Karin al direct de eerste avond als gezellig en warm. Tegelijkertijd voelde ze dat als ze de cursus zou gaan volgen, er iets blijvends in haar en voor haar zou veranderen. ‘Ik wist nog niet zeker of ik daar klaar voor was’, zegt ze. ‘Uiteindelijk heb ik de hele cursus gevolgd, ik was er blijkbaar aan toe.’

Haar mooiste ervaring was tijdens het weekend. ‘We zijn met alle cursisten een zaterdag en een zondag weggeweest naar een locatie in Hoenderloo.’ Daar in alle rust heeft de bijna voelbare aanwezigheid van de Heilige Geest diepe indruk op haar gemaakt. ‘Ik als nuchtere Nederlandse met Fries bloed kon me hier geen voorstelling van maken en dacht dat het mij niets zou doen…..’

‘Iedereen, maar dan ook iedereen is welkom bij God. Hij heeft de deur openstaan, maar jij moet de stap maken’, zegt Karin. Dat is echt iets wat haar is bijgebleven van de cursus. ‘God wil heel graag dat je hem zoekt, maar Hij zal je niet dwingen, de keuze is aan jou.’ Ze zou de cursus aan andere mensen zeker aanraden. Het was voor haar een mooie ervaring. Maar, beseft ze, dat is voor iedereen heel persoonlijk. Wat voor de één op het juiste moment komt, kan voor de ander nog helemaal niet prettig voelen. Het volgen van de cursus heeft Karin rust gegeven. ’Ik heb nu het gevoel dat geloven bij me hoort. Ik voel me er goed bij. Ik ben blij dat ik de cursus gedaan heb. Het is een goede basis voor het verder groeien van mijn geloof. Het zaadje geplant in mijn jeugd kon wel wat voeding gebruiken, zeg maar.‘

Kathelijne en Marja

Hallo,

Wij zijn Kathelijne en Marja. Ons is gevraagd een stukje te schrijven over onze ervaringen met de Alpha cursus.

Door mijn (Kathelijne) gesprek met mijn vriend en met mijn buurmeisje Marja, ben ik geïnteresseerd geraakt in het Christelijk geloof. Ik werd steeds nieuwsgieriger en ben uiteindelijk de Alpha cursus gaan volgen met Marja. Marja wilde mij graag ondersteunen bij deze cursus.

Voor Marja was het een zeer positieve ervaring. Zij is voor mij mee gegaan, en was in eerste instantie van mening dat de Alpha cursus bedoelt is voor “niet gelovigen”, maar heeft hier nu een andere mening over. Juist doordat de Alpha cursus ook door gemeenteleden werd gevolgd, kreeg zij een bepaald gevoel van saamhorigheid, en kon zij ook weer een heleboel dingen leren van haar medecursisten, gelovig of niet gelovig.

Voor mij persoonlijk zie ik het als volgt:

Ik ging erin als een “niet gelovige”, maar ben eruit gekomen als iemand die ervan overtuigd is dat God bestaat!! Ik lees de bijbel, bid iedere dag, en heb het gevoel “er niet meer alleen voor te staan”. Ik voel me fantastisch, net zoals Marja, en binnenkort ga ik samen met Marja, en haar vriend Robert de vervolg cursus volgen, zodat Robert en ik nog meer te weten zullen komen over het geloof, en Marja ook natuurlijk!

Alpha is leuk, interessant, emotioneel en lachen!!! Dus huiver niet, het is voor iedereen bestemd en doe gewoon een keer mee!!!!!

SANDRA

Alpha … tsja … “misschien is dat wel iets voor jou” werd er tegen mij gezegd. Ik, opgevoed door een anti-geloof vader en moeder die ons wel wilde laten dopen maar dat dan maar in haar eentje moest gaan doen ….

De mensen die op mijn pad kwamen, juist ook na het verliezen van mijn baan, deden mij ontwaken.

Zelf ben ik altijd vol hoop geweest op meer dan het aardse bestaan. Veel mensen zeggen: “Ik geloof wel dat er meer is … ” Tegen al deze mensen wil ik zeggen: “Volg een Alpha-cursus, beleef het en sta er voor open! Het kan je zoveel brengen!” Ik hoor andere mensen zeggen dat ze een blijer mens in mij zien vergeleken met een half jaar geleden.

Dank U Vader dat ik U heb mogen leren kennen en JA ik wil Uw kind zijn …

Amen

CHARLOTTE

Geloven was voor mij altijd vrij onbekend. Van huis uit ben ik zonder geloof opgevoed en vrijgelaten om daarin mijn eigen keuzes te maken. Wel heb ik op een christelijke basis en middelbare school gezeten waar Bijbelverhalen werden gelezen en liederen werden gezongen. Iets wat ik altijd heel interessant vond. Ook de kerkdiensten met school voor kerst vond ik bijzonder en gaven mij het echte ‘kerstgevoel’. Toch heb ik jaren zonder God geleefd.

Tot ik mijn man een aantal jaar geleden leerde kennen. Hij is gelovig grootgebracht en voor hem is zijn geloof ontzettend belangrijk. Ik vond het heel bijzonder om te zien hoe belangrijk Jezus was in zijn leven; zelf kende ik at gevoel niet. Ik werd nieuwsgierig en wilde er meer van weten.

Samen zijn we naar de Fontein gegaan en ben ik mij langzaam gaan openstellen voor en verdiepen in het geloof. Zo kwamen wij via de kerk in aanraking met de Alphacursus en zijn wij deze samen gaan volgen. Dit is een hele mooie stap geweest in ons leven en geloof.

Een cursus voor mensen die nieuwsgierig zijn en meer willen weten, mensen die met geloof zijn grootgebracht, later tot geloof zijn gekomen, afstand hebben gedaan, etc. Kortom: Alpha is voor iedereen en wordt per persoon op zijn/haar eigen manier beleefd. Het bijzondere vonden wij dat het laagdrempelig is en je in een relatief korte tijd een hechte groep kan worden die verschillende onderwerpen en ook dagelijkse dingen kan delen en bespreken, ieder op zijn/haar manier.

Enige tijd na de Alphacursus zijn we getrouwd en daarna hebben wij samen de stap gezet om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Dit was voor ons een mooi vervolg en goede verdieping van Alpha. Dit jaar hebben we belijdenis mogen doen van ons geloof. Zelf ben ik niet gedoopt dus de dienst maakte het voor mij extra bijzonder omdat ik zowel gedoopt werd al “Ja” mocht zeggen tegen God. Een prachtige dienst, vol emoties. Nog steeds ben ik hier ontzettend dankbaar voor.

De Alphacursus heeft hier voor mij een belangrijke rol in gehad. Ik mocht dichter bij Jezus komen en meer horen en leren over het werk van Gods hand.

Geloven gaat niet vanzelf en ik leer nog steeds elke dag. Als ik terugkijk naar vroeger had ik nooit verwacht dat ik zou staan waar ik nu sta. Maar ik zou het echt nooit anders willen.

 

JOSE

Mijn Alpha!

De Alphacursus was voor mij van “Hoezo geloven” naar “Hoe … ? Zó geloven!”Iedere woensdag weer een mooie avond met inspirerende onderwerpen zoals “Wie is Jezus”, “Waarom sterft Hij”, “Wie is en wat doet de Heilige Geest”. Maar ook hele praktische vragen als “Kerkgang” en “Hoe verder na Alpha” kwamen aan de orde.

Al snel werden de gesprekken persoonlijker. En al heeft ieder zjin eigen ervaringen en opvattingen, ieder doet ertoe en zo vonden we elkaar. Altijd, maar dan ook altijd is er Eén die er voor je isen onvoorwaardelijk van je houdt. Het enige wat je hoeft te doen om dit te (willen) zien is je hart openzetten!

Wat een mooie cursus is de Alphacursus. Een geschenk was het voor mij en het heeft mijn ogen en vooral mijn hart weer geopend! Ik voelde me verbonden, geaccepteerd en opgenomen in de groep. Mooie woensdagavonden die mijn leven hebben veranderd. Met een diversiteit aan mensen en meningen was het voor mij een prachtig traject naar mijn hart en hoe dit open te stellen voor Hem.

En nu? Een jaar later? Jezus is mijn Alpha, mijn start, mijn begin van de dag, mijn uitgangspunt in alles. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is, maar ik kan u wel alles in een ander perspectief zien. Alles draagt bij aan Zijn plan, ook met mij. Dat maakt mij nederig en dankbaar, want Zijn plan is het begin van iets moois. Iets prachtigs dat op mij wacht na dit leven!

Cursus data

In Nijkerk wordt de AlphaCursus door vier christelijke gemeentes gegeven, nl. ‘De Fontein’, de ‘Grote kerk/de Opstandingskerk’, de Gereformeerde Kerk en Mozaiek033.
In Nijkerkerveen verzorgt de Hervormde Kerk, samen met de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen, de Alpha-cursus.
Wat/Wanneer/Waar:

Startdatum: 

Weekdag: 

Locatie:
Contactpersoon:

Alpha Hoevelaken

24 januari 2023

Woensdag

 

Hoevelakerveenweg 3
Hoevelaken

Meer info: Klik!

H. Verhaar

Avond Alpha

18 september 2024

woensdag, 19:30

 

De Fontein
Ds. Kuypersstraat 2
Nijkerk

Karin & Anne Meint

              Avond Alpha

19september 2024

Donderdag, 18:30

 

ds. Kuyperstraat 14d

 

Nijkerk

Alpha Nijkerkerveen, nog niet bekend, Corrie,  wvandevisch[at]solcon.nl

Behalve de Alphacursus is er in Nijkerk nog een mogelijkheid om kennis te maken met het christelijk geloof. Namelijk de Emmaus cursus. Meer weten? Mail de webmaster.

Wil je iets kwijt aan de webmaster van deze site? Mail het naar: Gerben: klooien[at]live.com